Velkommen til Maura Blomster og Begravelsesbyrå

Maura Blomster og Begravelsesbyrå har siden 1995 levert blomster og bistått med alle gjøremål i forbindelse gravferd i Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Eidsvoll, Nes og omegn.

Du er velkommen til å kontakte oss – hele døgnet, alle dager, hele året.

Vi vet at når man mis­ter noen man er glad i kan det være godt å få raske og trygge svar på ting man lur­er på, der­for kan du tre­ffe oss 365 dager i året på vår døgnåp­ne tele­fon. Mau­ra Blom­ster og Begrav­elses­byrå dekker Nannes­tad, Ullen­sak­er, Gjer­drum, Eidsvoll, Nes og omegn. Vår kon­tor­tid er mandag til fredag kl. 09.00–17.00, samt lørdag kl. 10.00–14.00. Vi har også mulighet til å møte de pårørende i deres nær­miljø, så om ønske­lig kom­mer vi gjerne på hjem­mebesøk. Tid og sted for sam­tale bestem­mer dere.

Vi kan bistå og gi svar på forhold dere kan­skje er usikre på. Alt det prak­tiske kan trygt over­lates til oss – både det som har med selve bisettelsen/begravelsen å gjøre, samt det som skal ordnes av papir­er mot offentlige kon­tor­er.

TA KONTAKT VÅR DØGNÅPNE TELEFON 63 99 91 21

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon 63 99 91 21

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
63 99 91 21

Kon­tak­t­skje­ma

I til­legg til vår døgnåp­ne tele­fon kan vi også nås via vårt kon­tak­t­skje­ma. Fyll ut og send så vil vi svare raskt på alle dine spørsmål. Du kan også maile oss på post[a]maurabb.no

Kon­tak­t­skje­ma

I til­legg til vår døgnåp­ne tele­fon kan vi også nås via vårt kon­tak­t­skje­ma. Fyll ut og send så vil vi svare raskt på alle dine spørsmål. Du kan også maile oss på post[a]maurabb.no