Velkommen til Maura Blomster og Begravelsesbyrå

Maura Blomster og Begravelsesbyrå har siden 1995 levert blomster og bistått med alle gjøremål i forbindelse gravferd i Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Eidsvoll, Nes og omegn.

Du er velkommen til å kontakte oss – hele døgnet, alle dager, hele året.

INFO OM GRAVFERD OG KORONA-SMITTE

Vi vet at når man mis­ter noen man er glad i kan det være godt å få raske og trygge svar på ting man lur­er på, der­for kan du tre­ffe oss 365 dager i året på vår døgnåp­ne tele­fon. Mau­ra Blom­ster og Begrav­elses­byrå dekker Nannes­tad, Ullen­sak­er, Gjer­drum, Eidsvoll, Nes og omegn. Vår kon­tor­tid er mandag til fredag kl. 09.00–17.00, samt lørdag kl. 10.00–14.00. Vi har også mulighet til å møte de pårørende i deres nær­miljø, så om ønske­lig kom­mer vi gjerne på hjem­mebesøk. Tid og sted for sam­tale bestem­mer dere.

Vi kan bistå og gi svar på forhold dere kan­skje er usikre på. Alt det prak­tiske kan trygt over­lates til oss – både det som har med selve bisettelsen/begravelsen å gjøre, samt det som skal ordnes av papir­er mot offentlige kontorer.

TA KONTAKT VÅR DØGNÅPNE TELEFON 63 99 91 21

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon 63 99 91 21

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon
63 99 91 21

Kon­tak­t­skje­ma

I til­legg til vår døgnåp­ne tele­fon kan vi også nås via vårt kon­tak­t­skje­ma. Fyll ut og send så vil vi svare raskt på alle dine spørsmål. Du kan også maile oss på post[a]maurabb.no

    Kon­tak­t­skje­ma

    I til­legg til vår døgnåp­ne tele­fon kan vi også nås via vårt kon­tak­t­skje­ma. Fyll ut og send så vil vi svare raskt på alle dine spørsmål. Du kan også maile oss på post[a]maurabb.no